Meny

Myndighetsenheten, Arbetskonsulenter och Platsledare

Rutiner mellan Myndighetsenheten, Arbetskonsulenter och Platsledare.

 • Arbetskonsulenterna är delaktiga vid nya verkställigheter i daglig verksamhet. Planerar och genomför arbetsplatsbesök utifrån önskemål

 

 • Platsledaren eller kontaktman i daglig verksamhet tar kontakt med annan verksamhet då byte för deltagare önskas mellan egna verksamheter. En dialog och planering görs utifrån önskemål. Vid behov kontaktas arbetskonsulent

 

 • Vid byte inom icke producerande verksamhet sker planering och diskussion mellan platsledare och enhetschef.

 

 • Platsledare och Arbetskonsulent dokumenterar i Procapita då arbetsplatsbyte sker.

 

 • Vid önskemål om individintegrerad verksamhet tas kontakt med arbetskonsulent och gemensamt görs en kartläggning över önskemål och förutsättningar.

 

 • Platsledare/gruppledare informerar på arbetsplatsmöten om möjligheten att besöka/prova på och byta till annan egen verksamhet i mån av plats .

 

 • Arbetskonsulent lämnar utredning och beslut om insatsen daglig verksamhet till arbetsplatsen.

 

 • Platsledare/gruppledare som varit delaktig och/eller tagit emot information, vidareförmedlar till övrig personal inför att ny deltagare startar sin sysselsättning.

 

 • Platsledare tar kontakt med handläggare på Myndighetsenheten om person uteblir från arbetsplatsen, utan känd anledning i mer än två veckor.

 

 • Platsledaren/arbetskonsulent meddelar snarast handläggare om deltagare påbörjar studier, flyttar, är föräldraledig eller övergår till en anställning.

 

 • Platsledare anmäler till lönekontoret personuppgifter på ny deltagare som börjar sin sysselsättning i verksamheten.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.