Meny

Drogpåverkan

Rutiner om deltagare är drogpåverkade på dagliga verksamhet.

Deltagaren får inte stanna kvar på sin arbetsplats om vi märker att personen är påverkad av alkohol eller droger.

 • Personal ska hjälpa deltagaren att komma hem till sin bostad och se till att den får stöd av personer som finns i hens närhet.
 • Varje arbetsplats bör göra en riskbedömning om det finns risk för att detta kan inträffa, och se över vilka personer som finns i deltagarens närhet som kan kontaktas.
 • På varje daglig verksamhet ska det finnas en blankett med närmast anhörig för deltagare som  kan kontaktas om det händer något på arbetsplatsen.
 • Deltagare kan erbjudas att lämna blodprov eller blåsa i en alkoholmätare, men detta är frivilligt.
 • Deltagare kan erbjudas att få hjälpa att kontakta:
  Lönnen 044-13 49 39 eller Tyggårdsgruppen 044-13 49 40 som erbjuder samtal.
 • Via Arbete och Välfärd kan man erbjudas skräddarsydd behandling vid alkohol eller drogberoende.

 

Om deltagaren bor på gruppbostad/servicebostad

 • Ta kontakt med boendet
 • Ta kontakt med sjuksköterskan inom stöd och serviceenheten
 • Ta kontakt med god man/förvaltare
 • Ta kontakt med LSS-handläggare och enhetschef

 

Om deltagaren bor i egen lägenhet med stödinsatser

 • Ta kontakt med kontaktperson / hemtjänstgruppen / resursteamet
 • Ta kontakt med sjuksköterskan inom stöd och serviceenheten
 • Ta kontakt med god man/förvaltare
 • Ta kontakt med LSS-handläggare och enhetschef

 

Om personen bor i egen lägenhet utan stödinsatser

 • Ta kontakt med god man/förvaltare
 • Ta kontakt med närmast anhörig om deltagaren vill
 • Ta kontakt med LSS-handläggare och enhetschef

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.