Meny

Arbetsresor med taxi

Rutin för arbetsresor med taxi.

En taxibil

Rutiner för arbetsresor med Taxi

 • Viktigt är att resenären är beviljad färdtjänst och att rätt service nivå är beslutad. Har personen behov av att bli hämtad och lämnad inne på arbetsplatsen heter service nivån: Hand i Hand Särskild hjälp. Legal företrädare beställer.

 • För att beställa behovet av arbetsresor och registrera arbetsreseadresser (kan vara fler än 2) ringer du serviceresors kundtjänst på tfn: 0771-77 44 33.

 • När behovet av arbetsresor är registrerat ringer man Fasta Resor
  Tfn: 0771-77 44 44 för att avtala vilka adresser och tider som resorna avser.
  Vid kontakt via e-post: fastaresorserviceresor@skanetrafiken.se använd kundens Id: nummer

 • Det ingår 44 stycken arbetsresor varje månad. Högst 2 per dag. Finns behov av ytterligare resor under arbetstid, till exempel Lärvux, Fria Konsten eller annan Daglig verksamhet så ersätts kostnaden enligt nedan.

 • Vid tillfällig ändring av arbetsresor eller bokning av färdtjänstresa ring ordinarie beställningsnummer för färdtjänstresor, tfn: 0771-77 44 11
  E-post: bokningserviceresor@skanetrafiken.se använd kundens Id: nummer

 • Om ditt fordon är försenat mer än 15 minuter: Ring tfn: 0771-77 44 22.

 • Synpunkter kan lämnas via:
  E-post: kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se
  Tfn: 0771-77 44 33.
  E-postformulär på Skånetrafikens hemsida https://www.skanetrafiken.se/kundservice/min-resa

 • I Kristianstads Kommun har vi ett högkostnadsskydd för arbetsresor på 509 kr. Överskjutande kostnad återbetalas mot kvitto eller fakturakopia som underlag. Lämnas månadsvis till arbetsplatsen. OBS: max 6 månader retroaktivt

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.