Meny

Arbetsresor med taxi

Rutin för arbetsresor med taxi.

En taxibil

Rutiner för arbetsresor med Taxi

 • Viktigt är att resenären är beviljad färdtjänst och att rätt service nivå är beslutad. Har personen behov av att bli hämtad och lämnad inne på arbetsplatsen heter service nivån: Hand i Hand Särskild hjälp. Legal företrädare beställer.

 

 • För att beställa behovet av arbetsresor och registrera arbetsreseadresser (kan vara fler än 2) ringer man handläggare på Färdtjänstenheten Tel. 0771-77 50 50.

 

 • När behovet av arbetsresor är registrerat ringer man Fasta Resor Tel. 0771-77 44 44 för att avtala vilka adresser och tider som resorna avser. Vid Mail-kontakt fastaresorserviceresor@skanetrafiken.se  använd kundens Id: nummer

 

 • Det ingår 44 stycken arbetsresor varje månad. Högst 2 per dag. Finns behov av ytterligare resor under arbetstid till exempel Lärvux, Freja eller annan Daglig verksamhet så ersätts kostnaden enligt nedan.

 

 • Vid tillfällig ändring av arbetsresor eller bokning av färdtjänstresa ring ordinarie beställningsnummer för färdtjänstresor 0771-77 44 11 Mail: bokningserviceresor@skanetrafiken.se  använd kundens Id: nummer

 

 • Försenad bil: Ring tel. 0771-77 44 22

 

 

 • I Kristianstads Kommun har vi ett högkostnadsskydd för arbetsresor på 469 kronor. Överskjutande kostnad återbetalas mot kvitto eller fakturakopia som underlag. Lämnas månadsvis till arbetsplatsen.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.