Värmebölja

En värmebölja kan ge konsekvenser för ett stort antal samhällssektorer och kan orsaka en mängd följdhändelser. Därför har det tagits fram en beredskapsplan. Se länk under relaterad information.

Information från Vårdhygien Skåne

Att tänka på vid höga temperaturer https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/varmeboljor/

Beredskap inför värmebölja/Covid-19

Information från Folkhälsomyndigheten

Viktigt att förbereda för värmeböljor även i coronatider

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.