Meny

Försvunna personer

Om någon avvikit från sitt hem och inte bedöms vara i stånd att själv ta sig tillbaka.

Följande åtgärder ska vidtagas:

  • Personalen genomsöker omedelbart samtliga lokaler och närmaste omgivningar
  • Sjuksköterska underrättas
  • Anhöriga underrättas
  • Enhetshetschef underrättas
  • Enhetschef underrättar verksamhetschef vid behov
  • Anmälan till polisen telefonnummer 114 14
  • Vid behov kalla in extra personal

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.