Meny

Strömavbrott kök

Här kan du bl.a. läsa om vilka kök som är värdkök vid en krissituation. Vad skall finnas i katastroflådan, vilka apparater skall ha ström när ett reservaggregat används? I sista avsnittet finns telefonnummer till C4-elnät jourtelefon och till larmcentral.

Process: Värdkök för annat kök 

Rutiner:

Värdkök

Träffpunkten för Tollaregården, Möllebackshemmet och deras kunder.

Tfn: 044-13 52 43

Sommarro för Fjällbacka och Forsalid

Tfn: 044-13 59 92

Charlottesborg för Önnegården, Särlagården och Allögården

Tfn: 044-13 48 45

Process: Kontakt med värdkök

Rutiner:

Drabbat kök kontaktar sitt värdkök för planering av dagens mat. Gör upp hur

personal och lös utrustning ska fördelas mellan köken.

Process: Sortiment på mat

Rutiner:

Mat ska finnas hemma för att klara tre dagar i kris, inklusive berikning. Mat till kunden skall minst vara 1 varm förrättssoppa samt en varm dessertsoppa,

eller pulver potatismos samt Bullens varmkorv.

Köksförrådet i samtliga kök skall inneha pulverprodukter för att framställa

förrätts- och dessertsoppa, potatismos samt Bullens varmkorv samt möjlighet att berika dessa.

Process: Katastroflådan

Rutiner:

Lådan ska alltid innehålla ficklampa, stearinljus, tändstickor, tändare, batterier till radio & ficklampa. Kontrollera att lådan innehåller ovan nämnda artiklar samt att batterierna har lång hållbarhet (av den person som har ansvaret krisberedskap). Fäst etikett på utsidan av lådan med batteriernas hållbarhetsdatum.

Process: Rutiner för radio

Rutiner:

Radio förvaras på känd plats i kökslokalerna.

Fungerande batterier ska finnas i Katastroflådan.

Process: Rutiner för vattenbrist

Rutiner:

Vid information om eventuellt strömavbrott eller vattenbrist, fyll snarast möjligt

största grytan med kallt vatten.

Process: Reservaggregat

Rutiner:

Då reservaggregat placeras ut, se till att ström erhålls till apparater enligt följande

prioritering:

1. Kökets frysar och kylar.

2. Till ett kokeri/en spis i köket.

3. Någon lampa i köket.

Process: Distribution av mat från värdkök

Rutiner:

Den ansvarige för matdistributionen kontaktar ordinarie distributör om hur maten

skall distribueras till kunden.

1. Försök laga varm mat i eget kök.

2. Externa transporter beställs som hämtar maten i värdköket.

(3. Kökspersonal hämtar maten i värdköket).

(4. Vaktmästare eller vårdpersonal hämtar maten i värdköket).

Process: Packningsrutiner för matdistribution

Rutiner:

Samtliga kök skall ha i lager folieformar till minst två serveringar.

Process: Introduktion av nyanställd personal

Rutiner:

All nyanställd personal informeras om samtliga processer i området Krisberedskap.

Process: Risk- och katastrofmapp

Rutiner:

Mappen uppdateras centralt på omsorgsförvaltningen. Kostchefen ansvarar för att uppdatering i mappen kommer varje kök till del. Köken ansvarar för utskrift och dokumenten förvaras på en plats känd av alla, förslagsvis tillsammans med katastroflådan.

Process: Ansvar för området Krisberedskap

Rutiner:

En person i respektive kök är ansvarig för samtliga processer i området

krisberedskap. En gång per år, genomgång av samtliga processer i området Krisberedskap på ett APT.

Process: Strömavbrott värdkök

Rutiner:

Vid akut strömavbrott och då reservaggregat inte är inkopplat:

Under kontorstid 08.00-16.00, ring C4-Elnät 044-780 75 20

Övrig tid ring C4 Elnät jourtelefon 044-775 78 20 eller larmcentralen 044-200 400

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.