Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1.

Arbetsmiljön regleras övergripande i arbetsmiljölagen.

Här finner du omsorgsförvaltningens förvaltningsspecifika riktlinjer, rutiner och blanketter avseende personalfrågor. Allt innehåll på dessa sidor gäller parallellt med Kristianstad kommuns kommunövergripande riktlinjer, rutiner och blanketter för systematiskt arbetsmiljöarbete, se Kristianstads kommuns Intranät.

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.