Meny

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1.

Arbetsmiljön regleras övergripande i arbetsmiljölagen.

Här finner du omsorgsförvaltningens förvaltningsspecifika riktlinjer/policy avseende personalfrågor i anknytning till systematiskt arbetsmiljöarbete. Allt innehåll på dessa sidor gäller parallellt med Kristianstad kommuns kommunövergripande riktlinjer, rutiner och blanketter för systematiskt arbetsmiljöarbete, se Kristianstads kommuns Intranät.

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.