Bemanningshandbok

Bemanningshandboken är ett stöd för chefer och medarbetare inom omsorgsförvaltningen. Handboken beskriver hur omsorgsförvaltningen planerar verksamheten utifrån krav på bemanning och hur vi följer upp och förbättrar vid verksamheten vid behov.

I handboken kan du också se den gemensamma schemaprocessen med riktlinjer samt de roller som finns i bemanningsprocessen.

Obs!

För tillfället finns bemanningshandboken endast i PDF version, se under dokument.
Webbsidorna här under bemanningshandboken kommer åter att vara tillgänglig när uppdateringen av dessa sidor är klara.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.