Meny

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Här finns information och aktuell termins perioder för Arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Denna terminens perioder för arbetsplatsförlagt lärande, APL, finns för berörda skolor under rubriken "Dokument". Med reservation för Coronapandemin så kan det finnas behov av ändringar med kort varsel.

Arbetsplatsförlagt lärande - APL

Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats. Detta kallas APL, arbetsplatsförlagt lärande Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor. Inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska minst hälften av utbildningen vara arbetsplatsförlagd. APL ska även förekomma för elever inom programinriktat individuellt val. Inom introduktionsprogrammet yrkesintroduktion ska APL eller praktik förekomma. Elever på gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra minst 22 veckor som är arbetsplatsförlagda.

 

Arbetsmiljöansvar

Som arbetsgivare har vi ett arbetsmiljöansvar för elever som gör APL. Gör därför alltid en riskanalys innan ni tar emot APL-elever. Detta är särskilt viktigt om det gäller elever som är yngre än 18 år. Läs mer i länkarna längre ner på sidan.

Verksamheterna fortsätter att ta emot elever om de har möjlighet att handleda dem. Elever över 18 år följer de rutiner och riktlinjer som finns inom verksamheten. Elever under 18 år får inte enligt lag vara på enheter med misstänkt eller konstaterad smitta. Elevernas skolor uppmanar dem att vaccinera sig inför APL.

Om eleven är på en APL-plats och smitta uppstår så ska eleven ingå i smittspårningen. Ta alltid kontakt med elevens skola och gör en plan tillsammans med skolans APL-ansvariga.

Innan APL-praktik har eleverna inom vård- och omsorgsprogrammet gjort dessa e-utbildningar:

  • Karolinska institutet; Covid- 19 utbildning 1 och 2
  • Socialstyrelsen; Basala Hygienrutiner inom vård och omsorg.

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta:

Utbildningskoordinator, äldreomsorg
Mary Alvarsson Marks

Tfn: 044-13 68 18
E-post: mary.marks@kristianstad.se

Planerare, funktionsstöd
Lena Örstadius
Tfn: 044-13 48 40
E-post: lena.orstadius@kristianstad.se 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.