Meny

Smakmåltid för personal

Det finns möjlighet för individuellt anpassat stöd vid lunch och middag gällande kunder med demenssjukdom i form av smakmåltider för personal. Enhetschef beslutar om smakmåltid efter samråd med sjuksköterska

Smakportion bidrar till ökad självständighet och livskvalitet

Vid måltider har den sociala samvaron ett positivt inflytande för upplevelsen av måltiden och lusten att äta. Individuellt anpassat stöd vid måltiden bidrar till ökad självständighet och förbättrad livskvalitet samt minskar risken för viktnedgång, undernäring och därtill sammanhängande sjukdomstillstånd. Sannolikt kan kostnaderna för dessa tillstånd där undernäring är en bidragande orsak minska.

Innehåll och beställning

Smakmåltider innebär att personal sitter med under måltiden tillsammans med kunderna vid samma bord och äter en halv portion av samma mat som serveras kunderna.

Smakmåltid beställs i Mashie, vårt måltidsbeställningssystemet, av behörig personal.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.