Meny

Vinterkräksjuka

Att följa grundläggande hygienrutiner är mycket viktigt vid all vård och inte minst i samband med mathantering. Det är särskilt viktigt eftersom personalen ofta går till flera personer och därmed kan överföra smitta.

Grundläggande hygienrutiner innebär:

 • att tvätta händerna med tvål och vatten före och efter all kontakt med vårdtagare
 • att tvätta händerna med tvål och vatten vid synlig smuts
 • att ha handskar vid smutsigt arbete som kan innebära kontakt med urin, avföring, kräkning eller liknande
 • att ha plastförkläde eller skyddsrock vid närkontakt med vårdtagare, t.ex. vid bäddning, toalettbesök eller liknande

Att tänka på om vinterkräksjukan bryter ut:

 • att desinfektera sina händer före och efter all kontakt med vårdtagare
 • informera alla berörda vid utbrott. Tänk på att även informera mellan olika vårdformer
 • informera anhöriga
 • någon måste ta ansvar för att åtgärder vidtas. Det kan vara enhetschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) eller hygiensjuksköterska
 • gör en lista med vårdtagare och personal, med tidpunkt för när de insjuknade och blev friska
 • personal med symtom ska inte under några omständigheter stanna kvar på arbetet
 • flytta inga vårdtagare om det inte är absolut nödvändigt, samt det är bra om man kan få prover tagna på vårdtagare och personal. Detta får inte hindra att åtgärder vidtas innan man fått provsvar.

Vid mathantering:

 • god handhygien är det absolut viktigaste vid magsjuka. Det innebär att först tvätta med tvål och vatten, sedan torka torrt med engångshandduk och därefter avsluta med handdesinfektion
 • särskild personal avdelas för mathantering
 • ha ett förkläde som endast används vid mathantering
 • all mat ska serveras individuellt på rummet
 • inga bufféer serveras till vare sig personal eller vårdtagare
 • ingen servering alls i gemensam matsal under ett utbrott
 • diska i enhetens diskmaskin. I hemmet går det bra med handdisk
 • var noga med hygienen på ytor och redskap
 • använd inte disktrasor, använd engångspapper
 • städa varje dag i köket
 • om man misstänker livsmedelsburen smitta måste detta genast rapporteras och åtgärder vidtas
 • inspektera köket för att hitta och rätta till eventuella brister
 • sanera och städa noggrant kök vid behov

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.