Meny

Säker livsmedelshantering - vård och omsorgsboende

För att säkerställa vårdavdelningens egen kvalité på hygien och hantering av livsmedel ska ett egenkontrollprogram upprättas

Egenkontrollprogram

Varje verksamhet ska utarbeta rutiner och dokumentation i sitt program. Hälsofaror ska belysas, t.ex. att maten ska varmhållas i rätt temperatur (så att risk för bakterieväxt ej förekommer).

Rutiner ska finnas för personalhygien, utbildning, rengöring, tid och temperaturprocesser m.m.

Avvikelser ska löpande åtgärdas och dokumenteras, allt för att maten ska vara säker. Verksamheten har i större utsträckning än tidigare, krav på sig att kontrollera sin egen verksamhet.

Programmet ska årligen uppdateras

Program granskas fortlöpande av tillsynsmyndigheten. Dokumentationen av temperaturkontrollerna sparas och förvaras lättillgängliga inför eventuell inspektion. Enhetschefen ansvarar för att egenkontrollprogrammet följs och att dokumentation görs.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.