Meny

Lagstiftning

Det finns många lagar och författningar som reglerar den kommunala hälso- och sjukvården. Här presenteras några av de som kan ha stor betydelse i ditt arbete.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar vård/omvårdnad, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Ansvaret omfattar personer som får bostadsbehovet tillgodosett enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård och syftar till att alla människor i Sverige ska få en god och säker vård på lika villkor.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.