Meny

Kvalitetskrav

Kvalitetskrav för kost som serveras till äldre

Kost och näring på äldreboenden, Socialstyrelsen

Detta är en vägledning till hälso- och sjukvården om hur sjukdomsrelaterad undernäring ska förebyggas och behandlas. Rapporten innehåller exempelvis metoder för diagnostik och utredning av undernäring, nutritionsbehandling, kvalitetssäkring av mat och måltider inom äldrevården, kostupphandling, måltidsmiljö, sväljningssvårigheter, oral hälsa hos äldre, energi- och näringsbehov samt mat- och näring i livets slutskede. 

Bra måltider i äldreomsorgen, Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets råd om äldre personers näringsbehov, måltidernas sammansättning och servering samt måltidsmiljö. Råden är avsedda för särskilt och ordinärt boende med kommunala hjälpinsatser.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.