Meny

Enteral nutrition

Till enterala nutritionsprodukter räknas kosttillägg, sondnäringar med tillbehör (aggregat, sonder, nutritionspump m.m.), berikningar och förtjockningsmedel.

Nutritionsportalen

Mer information om beställningsrutiner och aktuell produktkatalog på upphandlade produkter för Region Skåne och Skånes kommuner gällande avtalsperiod 2013-09-01 - 2017-08-31 finns på Nutritionsportalen.

Skånelistan speciallivsmedel

Rekommenderade produkter vid förskrivning av speciallivsmedel. Observera att vissa av Skånelistans rekommenderade produkter kan vara andra än de som är ingår i upphandlingsavtalet för slutenvård och Skånes kommuner.      

Berikningsprodukter

Genom att använda berikningsprodukter blir det möjligt att göra ett tillägg till kosten utan att mängden förändras.

Berikningspulver kan bestå av olika mängd av de energigivande näringsämnen, kolhydrater, fett eller protein. Välj den produkt som bäst tillgodoser kundens behov. De blandas lätt med maten eller i dryck utifrån vad kunden föredrar.

Calogen (fettemulsion) eller Nutrical (kolhydratlösning) kan användas då det trots övrig nutritionsbehandling är svårt att tillgodose energibehovet.

Kosttillägg

Produkterna är oftast i form av drycker som kan vara klara som saft eller mjölklika.

De kan även vara i form av fromage eller pudding. Det är viktigt att kunden får ”smaka sig fram” och vara delaktig i beslut om konsistens och smak om möjligt.

Produkterna delas in i:

  • kompletta kosttillägg kan användas som enda näringskälla och ersätta en måltid om mängden är tillräcklig och följer ordination. Men de bör i första hand användas som extramål eller mellanmål.
  • inte kompletta kosttillägg kan sakna något eller flera näringsämnen eller innehålla en större mängd av ett näringsämne än vad som är rekommenderat. Dessa kan inte utgöra den enda näringskällan.

Förtjockningsmedel

För kunder med sväljsvårigheter finns det förtjockningsmedel som kan blandas i drycker, soppor, puréer och kosttillägg till önskad konsistens.  

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.