Vistelsebegrepp hemtjänst

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun. Här finns rutiner för hur ansvar för stöd och hjälp regleras. Se nedan länk gällande mer information: Socialstyrelsens föreskrift.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.