Meny

Vistelsebegrepp hemtjänst

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun. Här finns rutiner för hur ansvar för stöd och hjälp regleras. Se nedan länk gällande mer information: Socialstyrelsens föreskrift

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.