Meny

Samordningsplan

Familjer och personer med social problematik och/eller funktionsnedsättning kan behöva stöd och hjälp från både arbete och välfärdsförvaltningen och omsorgsförvaltningen. För att kunna ge bättre service i dessa lägen samarbetar förvaltningarna enligt en samordningsplan.

Samordningsplanen ska skapa en långsiktig planering och utveckling. Den talar om hur vi ska samarbeta i komplicerade ärenden och hur vi ska arbeta med omvärldsanalyser. Utöver detta ska den även underlätta och ge samsyn mellan förvaltningarna när vi samverkar med externa parter. Förenklade beslutsvägar och kortare handläggningstider är bonuseffekter.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.