Meny

Tilläggsavtal digitala nycklar och läkemedelsskåp

Tilläggsavtal om digitala nycklar och digitala nyckelskåp för privata utförare inom hemtjänsten enligt LOV, Lagen om valfrihet.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.