Meny

16 Ersättningar för hemtjänsten

Ersättningar för Kristianstads kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten fr.o.m. 2022-04-01.

Ersättningar för hemtjänsten
Ersättning Omvårdnad och service/tätort Omvårdnad och service/landsbygd  Service/ tätort  Service/ landsbygd 
Per Timme 550 kr 583 kr 386 kr 408 kr
I ersättningen ingår: restid, kringtid, ersättning för bil, administration och arbetsledning        

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.