Meny

Lagen om bostadsanpassningsbidrag

Syftet med bostadsanpassningsbidrag är att ge personer med funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i eget boende genom att anpassa bostaden.

Beslut om bostadsanpassningsbidrag fattas utifrån Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Om du inte är nöjd med beslutet gällande bostadsanpassningsbidrag kan du överklaga beslutet.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.