Meny

Kristianstads kommuns erbjudande om personlig assistans

Kristianstad kommun erbjuder ett alternativ till dig som har fått beslut om personlig assistans enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller assistansersättning enligt 51 kap. Socialförsäkringsbalken.

Vi är en av flera anordnare av personlig assistans i kommunen och vi rekommenderar att du utnyttjar ditt fria val genom att ta del av information från andra anordnare. Bästa sättet att se hela utbudet är via organisationen ”Independent Living Institute” https://assistanskoll.se som visar utbudet av assistansanordnare både på riks- och lokal nivå, samt via föreningen ”Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)” som arbetar för funktionsnedsattas rätt till personlig assistans och assistansersättning genom både intressepolitiskt arbete och stöd till enskilda assistansanvändare i frågor som rör just assistansen. www.intressegruppen.info eller telefonnummer: 0456 – 280 80. Vänd dig gärna till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att säkerställa att bolaget du vänder dig till har tillstånd att bedriva verksamhet.

Vid val av Kristianstads kommun gäller villkor som framgår i avtalstexten på sidan 2 under rubriken ”Vi erbjuder Dig härmed personlig assistans på följande villkor” samt att rekryteringsansvaret och tillsättning av assistanstjänster helt överlåtes till Kristianstads kommun som tillämpar kommunspecifika avtal och policy. Detta innebär bland annat att Kristianstads kommun i första hand kan erbjuda assistanstjänster till medarbetare som redan finns anställda inom verksamheten.

Det ingår inte i kommunens åtagande att utföra biltransporter åt dig med assistentens egen bil. Sådana transporter hänvisas i första hand till den vanliga kollektivtrafiken eller den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst och riksfärdtjänst).

Yrkesrollen personlig assistent innebär att ha ett professionellt förhållningssätt, vilket bland annat innebär att särskilja sitt eget privatliv från ditt privatliv. Detta gäller även anhöriga och övriga närstående som arbetar som personliga assistenter hos dig. Alla måste ha ömsesidig respekt och förstå skillnaden mellan att vara personlig assistent och att vara familjemedlem eller vän.

Din medverkan är viktig för oss. Vi strävar därför efter att det är du tillsammans med din assistent som utför vardagens aktiviteter och sysslor.

Kristianstads kommun följer kontinuerligt ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”. För oss är det viktigt att vi tillsammans med dig tryggar både din och medarbetarnas säkerhet. Ibland är det därför nödvändigt att du möjliggör för en anpassning av ditt hem eller för användning av nödvändiga hjälpmedel. Utifrån vår arbetsmiljöpolicy eftersträvar vi en rökfri arbetsmiljö.

Hanteringen av assistentens omkostnader framgår av bilaga ”Hantering av omkostnadsersättningen vid personlig assistans och assistansersättning.

Dina synpunkter är alltid viktiga för oss, då de förbättrar vårt kvalitetsarbete.

Därför finns det en anmälningsblankett med rubriken ”Dina synpunkter är värdefulla för oss” som du när som helst kan skicka till Omsorgsförvaltningen.

Vi som arbetar med personlig assistans i Kristianstads kommun är för närvarande tre LSS-handläggare anställda på Myndighetsenheten, Omsorgsförvaltningen.

Enhetschefer och ett stort antal kvalificerade personliga assistenter är ansvariga för verkställigheten och tillhör organisatoriskt Funktionsstöd, Omsorgsförvaltningen.

 

Initialt är din kontakt med LSS-handläggare:
Marie Lindström, 044-13 57 36, marie.lindstrom@kristianstad.se

Minna Reinholds, 044-13 63 08, minna.reinholds@kristianstad.se

Rrezarta Voca, 044-13 20 91, rrezarta.voca@kristianstad.se 

 

Adress:
Kristianstads kommun
Omsorgsförvaltningen
Myndighetsenheten/Personlig Assistans
291 80 Kristianstad 

Eller via kommunens Medborgarcenter: 044 – 13 50 00

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.