Meny

Myndighetshandbok

Välkommen till omsorgsförvaltningens myndighetshandbok.

Här har vi samlat de lagar som Omsorgsförvaltningens biståndshandläggare fattar beslut utifrån.
 
  • socialtjänstlagen (SoL)
  • lagen om stöd och service (LSS)
  • lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB).
 
Omsorgsförvaltning har även fritt val vilket lagen om valfrihetssystem styr. Utifrån nämnda lagar beskriver vi de rutiner och råd som gäller. 
 
Om Du inte är nöjd med de beslut som biståndshandläggarna på Myndighetsenheten fattar, kan du överklaga beslutet.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.