Phoniro Care

Phoniro Care är ett IT-stöd som dokumenterar och registrerar insatser och besök hemma hos kunden.

I Omsorgsförvaltningen pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att öka kvalitén. Vi ser ett IT-stöd som ett led i metodutvecklingen av hemtjänsten.

Syftet är att kvalitetssäkra hemtjänsten genom att dokumentera insatserna och kundtiden för att säkerställa att kunden får de insatser som beviljats.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.