Meny

SamPlan

SamPlan är framtagen för att leverera så exakt information som möjligt till planeraren. Genom SamPlan skapas regelverk och tvingande fält som måste fyllas i innan man kan skicka iväg en förfrågan till skillnad från ett vanligt mejl eller ”lapp på bordet”.

Vi ser detta som en stor kvalitetssäkring i kommunikationen kring våra kunder och personal i ordinärt boende.

Kundrelaterad förfrågan för tid till:

Uppföljning genomförandeplan

Skicka förslag på tid för uppföljning av genomförandeplan tillsammans med kund.

Avlösning

Går att skicka förfrågan om tid för enskilt tillfälle eller återkommande.

Ledsagning, Fritid eller Vårdinrättning.

  • Gällande Fritid så ska personalen titta i kundpärmen om kund är beviljad ledsagning. Om kunden inte är beviljad så kontaktas biståndshandläggare för ansökan om beslut till ledsagning.
  • Gällande vårdinrättning så läggs en förfrågan i SamPlan som inkommer till planeraren som i sin tur tar det med enhetschefen.
  • Man kan ange flera hålltider i en ledsagning. T.ex. om man har flera läkarbesök efter varandra. Detta ska anges i fritextfältet.
  • Om man har taxi-tid att passa så är det viktigt att det framgår i förfrågan när taxin avgår .
  • Tid för avlösning och ledsagning ska dokumenteras som en arbetsanteckning i Phoniro. Om det godkända besöket avser tid längre fram än 13 dagar så är det viktigt att det framgår att taxi inte är bokad.

Personalrelaterad förfrågan för tid till:

  • Ansvarsområde
  • Enskilt möte
  • Utbildning

Skall i första hand planeras in av den enskilde i Time Care planering. Kommer då över till Lifecare planering vid import av schema. Gäller även utbildning, ansvarsområde m.m.

Under innevarade schemaperiod ska man använda SamPlan.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.