Meny

Lifecare planering

Ett planeringsverktyg att kvalitetssäkra planeringen med i hemtjänsten inom Kristianstads kommun.

Lifecare planering medför bland annat att:

  • Inga besök missas i planeringen
  • Rätt kompetens på rätt plats
  • Tids och dagskontinuiteten stärks
  • Rättvisa restider och besökslängder efter behov
  • Enhetschefer får underlag för beslut och prognos för framtiden

Kvalitetssäkringsperiod

Kvalitetssäkring av underlaget skall göras minst en gång per månad och förslagsvis då i anslutning till den 4e som är sista datum för avböjda besök och godkännande av arbetspass i Phoniro Care.

Syftet med en sådan dag/dagar är att kontinuerligt underhålla underlaget och möjliggöra snabbare effektivare planering. Får man in många nya kunder eller mycket förändringar på kort tid så blir det lätt att det kastas in och sedan tar det längre tid än nödvändigt att planera utifrån det.

Kvalitetssäkring görs på information som matats in sedan förra kvalitetssäkringsperioden men påverkar det som ligger för framtiden.

Hur lång tid man behöver för att kvalitetssäkra underlaget kommer att variera beroende på enhetens storlek samt hur mycket förändringar man haft sedan föregående kvalitetssäkringsperiod.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.