Meny

Hembesöksväskor

Rutin för hantering av hembesöksväskor.

I Hälso- och sjukvårdslagen betonas att all vård skall vara av god kvalitet, vilket även innefattar vårdhygieniska aspekter. Risken att drabbas av en vårdrelaterad infektion skall vara så liten som möjligt.

För att på bästa tänkbara sätt transportera produkter krävs en bra väska med många fack. Det krävs också bra rutiner och god disciplin.

Hembesöksväskor

  • Skall ha olika fack för sterilt, höggradigt rent och rent material samt en kontorsdel.
  • Skall vara avtorkbar med ytdessinfektionssprit innehållande tensider eller tvättbar i 60° C, samt tåla fukt och väta utifrån.
  • Rengörs 1gång/månad och alltid då den blivit smutsig.
  • Tänk på var du sätter väskan hemma hos patienten. Skall stå på ren yta.
  • Om man är bilburen kan väskan förvaras i bilen. Ta i en ren plastpåse med det material som behövs till patienten. Detta är särskilt lämpligt hos infekterade patienter.

 

Handhavande av sjukvårdsmaterial

  • Ha alltid nydesinfekterade händer när du plockar materiel från väskan. Stäng med en gång när något tagits ur den.
  • Steril förpackning måste vara hel, fläckfri och torr vid användningen samt bör användas inom en vecka. Annars kasseras den.
  • Öppnade produktförpackningar får aldrig läggas tillbaka i väskan.

 

Använda produkter

  • Medicinsktekniska hjälpmedel så som blodtrycksmanschetter, stetoskop saturationsapparater och dylikt som inte rengörs direkt, fraktas utanför väskan för att rengöras/desinfekteras på lämpligt ställe på enheten. Skall rengöras med ytdesinfektionssprit innehållande tensider.
  • Skärande och stickande avfall läggs direkt i punktionssäker behållare.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.