Meny

Uppföljning och utvärdering

Utvärdering av skyddsåtgärden ska ske kontinuerligt så länge som skyddsåtgärden är aktuell. Uppföljning ska ske med intervall beroende på typ av åtgärd och allvarlighetsgrad. Tänk på att svar ska lämnas oavsett om skyddsåtgärder finns i verksamheten eller inte.

Uppföljningsintervall av individuella skyddsåtgärder bestäms utifrån hur omfattande skyddsåtgärden är. Mer begränsande skyddsåtgärder följs upp minst en gång per månad (poäng på riskanalys mellan 4- 6). Övriga skyddsåtgärder minst fyra gånger årligen.

Uppföljning kan ske t ex via personligt besök, telefonkontakt, dokumentation. Hur uppföljning ska dokumenteras framgår av dokumentation SoL/LSS samt HSL.

Uppföljningsintervall för generella skyddsåtgärder, se ansvarsöversikten (under rubriken för arbetsgång skyddsåtgärd).

Uppföljning per enhet ska göras via egenkontroll 2 gånger/ år, i mars och i september. Uppföljningen ska ske via e- tjänst och alla enheter inom egenregi ska göra uppföljningen.

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.