Meny

Skyddsåtgärder inom Hälso- och sjukvård (HSL)

Exempel på skyddsåtgärder inom hälso- och sjukvård (HSL): • sänggrindar • bälte • brickbord • Epilepsi-larm (EP- larm)

Skyddsåtgärder HSL

Detta är åtgärder som omfattar medicintekniska hjälpmedel och förskrivningsprocessen ska tillämpas. Den legitimerade personalen ansvarar för förskrivningen av dessa hjälpmedel.  

Förutom de skyddsåtgärder som beskrivs ovan så kan även förskrivning av rörelselarm bli aktuellt vid förskrivning i ordinärt boende. Förskrivning av positioneringslarm kan också betraktas som en skyddsåtgärd.

Personlig förskrivning av rörelselarm

Rörelselarm och övervakningslarm kan förskrivas av arbetsterapeut till personer som har stort hjälpbehov på grund av motorisk eller kognitiv funktionsnedsättning, för att påkalla uppmärksamhet från icke anställd anhörig som bor i samma bostad. Detta avser enkla larm med begränsad räckvidd som aktiveras av brukaren själv.

Exempel på rörelselarm är dörrlarm och mattlarm.

Exempel på målgrupp för skyddsåtgärden rörelselarm

Personer med funktionsnedsättningar som innebär risk att falla och skada sig och där skyddsåtgärden ger ökad trygghet.

Personer med risk för att ge sig av vilket kan innebära skada eller risk för skada för den enskilde.

Mål med larmet

Ökad självständighet, trygghet och säkerhet i vardagliga situationer.

Ep- larm

Bedömning

Anfallslarm till person med epilepsi ordineras till brukare med av läkare bedömt medicinskt behov. En skriftlig remiss från läkare ska föregå utprovningen.

Remissen ska innehålla uppgifter om krampernas art, förekomst samt övriga detaljer som kan vara av vikt vid val av larmanordning. Utredningen syftar till optimalt larm med hänsyn till brukarens behov och den miljö larmet ska användas i.

Kommunen ansvarar för förskrivning av EP-larm i särskilt boende och i gruppboende.

Regionen ansvarar för förskrivning av EP-larm i ordinärt boende.

Utprovning

Förskrivningen görs av legitimerad personal som bör ha deltagit i HÖS information kring EP-larm. Det är kommunens ansvar att utse vem som förskriver EP-larm. Utprovningen görs i samråd med förskrivare, hjälpmedelskonsulent och vid behov hjälpmedelstekniker.

Montering av larmet görs av hjälpmedelstekniker från HÖS eller direkt från leverantör om behov finns.

Uppföljning

Uppföljning av larmets funktion görs av förskrivaren minst en gång per år.

Förebyggande underhåll (FU) sker en gång om året av hjälpmedelstekniker.

 

Ansvarig förskrivare Omsorgsförvaltningen:

Anette Bondesson, sjuksköterska HSV Funktionsstöd 

Positioneringslarm

Se rutin under medicintekniska produkter.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.