Meny

Läkarmedverkan

Rutin för läkarmedverkan.

Kommunerna i Skåne och Region Skåne har som sjukvårdshuvudmän ett gemensamt ansvar att tillgodose medborgarnas behov av vård och omsorg. För att underlätta samarbetet finns avtal och överenskommelser mellan kommunerna och Region Skåne.

Övergripande avtal finns mellan kommunen och vårdcentralerna.

Överenskommelser finns sedan mellan de geografiska områdena och vårdcentralerna kring läkarmedverkan. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.