Meny

Rutiner och regionala riktlinjer

Patientsäkerhet innebär att skydda patienter från att skadas under tiden då de får vård. Skador som vården hade kunnat undvika kallas vårdskador.

Perifer venkateter, PVK

Tidigare har Region Skånes riktlinje rekommenderat byte av perifer venkateter (pvk) vid klinisk indikation. Detta i enlighet med Vårdhandboken.

Nu gäller följande

 • Ligga inne i blodbanan kortast möjliga tid och ska avlägsnas eller bytas regelbundet, men senast efter 72 timmar.
 • Observera att insticksstället ska inspekteras minst var 8:e timme, för att upptäcka tecken på komplikationer. Om omständigheterna kräver det ska inspektion ske oftare än var 8:e timme.

Avlägsna pvk omedelbart

 • om patienten inte längre har behov av den
 • vid kateterdysfunktion
 • vid tecken på lokal infektion, tromboflebit eller extravasal injektion/infusion eller vid andra
  tecken på komplikationer tex tryckskada
 • oklara infektionssymptom utan säker förklaring, ex feber, frossa, påverkat allmäntillstånd
  eller chock
 • om patienten har smärta av pvk.

reg-riktlinje-perifer-venkateter.pdf (skane.se)

Märkning av in- och utfarter

Artärkateters märkning ska även fortsättningsvis vara svart/vit med röd ram, övriga är enbart svart/vita. Viktigt att kontrollera märkning varje gång så att inte förväxling sker mellan tex Intra-tekal, Epidural och subkutan dosa för centralvenös infart (subkutan venport). Alla tre mynnar som regel på framsidan av bröstkorgen.

I övrigt gäller Vårdhandbokens rekommendationer.

reg-riktlinje-standardiserad-markning-av-in_och-utfarter.pdf (skane.se)

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.