Meny

Rosslingar

Innehållet är flyttat till Kvalitetsledningssystemet

Förekommer några timmar upp till några dagar innan patienten dör.

Orsaker

  • Lungornas funktion avtar.
  • Svårare att dra djupa andetag.
  • Försvagad andningsmuskulatur.
  • Slem som bildas i luftvägarna som personen inte orkar hosta upp.

Åtgärder

  • Lägesändringar (kan stimulera hostreflexen).
  • Avbryt eller minska i.v. tillförsel.
  • Information och stöd till närstående.
  • Sugning retar luftrören och stimulerar till mer salivproduktion.
  • Behandling med antikolinergika tex robinul (obs, detta ger uttalad muntorrhet).

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.