Meny

Brytpunktsamtal

På uppdrag av Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i de  sex nordöstra kommunerna har Nätverk för Palliativ Vård ett utav nätverken inom FoU Nätverk Närsjukvård Skåne Nordost, tagit fram skriftliga rutiner gällande brytpunktsamtal.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.