Meny

Omvårdnadsprocess palliativ vård

Sjuksköterska ska utgå från omvårdnadsprocessen i sitt arbete med palliativa patienter. I samband med läkarens beslut om palliativ vård ska sjuksköterska upprätta Hälsoplan Palliativ vård.

Utifrån sin profession bedömer sjuksköterska patientens behov och planerar för åtgärder, genomför åtgärder och utvärdera resultat. Patienten och närstående ska ges möjlighet till delaktighet i planeringen. Varje problemområde, som t.ex. smärta eller ångest ska ge upphov till upprättande av delplan (bedömning och åtgärd) som ska ingå i hälsoplan Palliativ vård. Det ska alltid upprättas delplan på munhälsa.       

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.