Meny

Återlämning av hjälpmedel

Rutin för återlämning av hjälpmedel.

Återlämning eller hämtning

Hjälpmedel som återlämnas av patient/ anhörig

Hjälpmedel som återlämnas från Vobo och gruppbostad

Avgift ska debiteras om

Ingen avgift debiteras om

Hur debiterar vi hämtningsavgiften?

Om patient vägrar återlämna hjälpmedel

Hur debiterar vi restvärdet av hjälpmedlet?

Återlämning eller hämtning:

Återlämning eller hämtning av hjälpmedel föregås av kontakt med patient eller anhörig. Överenskommelse görs med ansvarig förskrivare, det vill säga arbetsterapeut/ fysioterapeut/ sjuksköterska alternativt Intern hjälpmedelsverksamhet, om hjälpmedlen kan återlämnas av patient/anhöriga eller om hämtorder ska skickas.

Utgångspunkten är alltid att patient/anhöriga ska återlämna hjälpmedel. Om patient/anhöriga inte kan återlämna hjälpmedlen ska de informeras om att en avgift på 264 kronor kan komma att debiteras och att kostnaden inte ingår i högkostnadsskyddet.

Hjälpmedel

Risk

Anhörig/patient återlämnar

Leg. personal återlämnar själv

Leg personal skriver hämtorder gratis

Leg personal skriver hämtorder avgift 264 kr

Duschpall

 

X

 

 

X

Ihopfällbar rullstol

 

X

 

 

X

Kryckkäpp/ käpp

 

X

 

 

X

Lyftsele

 

X

 

 

X

Rollator

 

X

 

 

X

Småhjälpmedel

 

X

 

 

X

Hjälpmedel som kan medföra risk för patient om det används ska omedelbart återtas. Förskrivare ansvarar då för att returnera aktuellt hjälpmedel.

Undantag gäller också för återlämning av hjälpmedel i ordinärt boende som beror på att förskrivare gjort bedömningen att patientens hjälpmedelsbehov är förändrat.

I samband med att nya hjälpmedel provas ut så ska hjälpmedel som patienten inte längre har behov av återlämnas. Det är rimligt att förskrivare kan ta med följande hjälpmedel i retur; gånghjälpmedel, lyftselar, med mera. Se tabell nedan.

Övriga hjälpmedel som ska returneras får ske genom beställning hämtorder. Det bör finnas plastsäckar i arbetsfordon för att separera smutsiga hjälpmedel från rent.

Hjälpmedel

Risk

Anhörig/patient återlämnar

Leg. personal återlämnar själv

Leg personal skriver hämtorder gratis

Leg personal skriver hämtorder avgift 264 kr

Duschpall

X

 

X

 

 

Ihopfällbar rullstol

X

 

X

 

 

Kryckkäpp/ käpp

X

 

X

 

 

Lyftsele

X

 

X

 

 

Rollator

X

 

X

 

 

Småhjälpmedel

X

 

X

 

 

 

Hjälpmedel som återlämnas av patient/anhörig:

När: Hjälpmedel ska återlämnas när ansvarig förskrivare gör bedömningen att behovet av hjälpmedlet upphört. Det kan till exempel vara att hjälpmedelsbehovet har förändrats, vid flytt utanför Kristianstad kommun alternativt då patient är avliden. Hjälpmedlen återlämnas inom 30 dagar eller efter överenskommelse.

Var: Intern Hjälpmedelsverksamhet, Estrids väg 1, 29165 Kristianstad. Återlämning av hjälpmedel kan ske på vardagar mellan kl 8.00- 17.30.

Hur: Patient/anhöriga ska informeras om att hjälpmedel ska vara rengjorda. Viktigt att fråga eller ta reda på om det är smittade hjälpmedel (Se Handböcker rutiner för hantering av smittade hjälpmedel).

Hjälpmedel som återlämnas från Vobo och gruppbostad/servicebostad:

Hjälpmedel ska återlämnas när ansvarig ordinatör gör bedömningen att behovet av hjälpmedlet upphört. Det kan till exempel vara att hjälpmedelsbehov har förändrats, vid flytt utanför Kristianstad kommun alternativt då patient är avliden.
Hur:
Begära underlag/ hjälpmedelsförteckning via e-tjänst (vid retur av samtliga hjälpmedel)

 1. Aktuellt hjälpmedel som ska returneras ska skickas in via e- tjänst
 2. Hjälpmedel som är aktuella för återlämning ska märkas upp så det framgår att hjälpmedlet ska skickat i retur.
 3. Hämtorder ska skickas till HÖS, blankett finns på Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (kristianstad.se)

E- tjänst för Kristianstad kommun finns för beställning av hjälpmedelsförteckning samt returinformation som ska till Intern hjälpmedelsverksamhet. 

Hjälpmedel som återlämnas från Externa VoB:

Hjälpmedel ska återlämnas när ansvarig ordinatör gör bedömningen att behovet av hjälpmedlet upphört det kan t ex vara att hjälpmedelsbehov har förändrats, vid flytt utanför Kristianstad kommun alternativt då patient är avliden.
Hur:
1. Begära underlag/ hjälpmedelsförteckning (vid retur av samtliga hjälpmedel) via e-post Intern.Hjalpmedel@kristianstad.se
2. Hjälpmedel som är aktuella för återlämning ska märkas upp (blankett Rekond/Skrot via länk till HÖS blanketter)
3. Hämtorder ska skickas till HÖS (ifyllbar hämtorder via HÖS blanketter)
4. Aktuellt hjälpmedel som ska returneras ska skickas in via fax till Intern hjälpmedelsverksamhet (Fax 010 - 1503450)

 

Avgift ska debiteras om:

 • Arbetsterapeut/sjukgymnast/sjuksköterska utför avsmittning av hjälpmedel i bostaden.
 • Hämtorder till Räddningstjänsten behöver skickas för hjälpmedel som inte ingår i kostnadsfri hämtning (se punkt nedan)
 • Patient/anhöriga inte kan montera bort hjälpmedel (t ex Hi-loo, weekendramper, elektriska sängryggstöd) och arbetsterapeut/ fysioterapeut/ sjuksköterska/ rehab- undersköterska måste hem till patient enbart för att montera bort hjälpmedlet.

Hjälpmedel

Risk

Anhörig/patient återlämnar

Leg. personal återlämnar själv

Leg personal skriver hämtorder gratis

Leg personal skriver hämtorder avgift 264 kr

Duschpall

 

X

 

 

X

Ihopfällbar rullstol

 

X

 

 

X

Kryckkäpp/ käpp

 

X

 

 

X

Lyftsele

 

X

 

 

X

Rollator

 

X

 

 

X

Småhjälpmedel

 

X

 

 

X

Ingen avgift debiteras om:

 • Säng, lyft, komfort-rullstol, mobil hygienstol, överflyttningsplattform med/ utan sittstöd ska återlämnas. När det gäller vårdsäng och tillbehör så skickas hämtorder till HÖS. Övriga hjälpmedel hämtorder skickas till Räddningstjänsten. Mindre hjälpmedel som patient/anhöriga monterat bort och rengjort i samband med hämtningen tas även de åter av Räddningstjänsten. 
 • Förskrivare gjort bedömningen att patientens hjälpmedelsbehov är förändrat. Om förskrivare i samband med besöket inte kan ta befintliga hjälpmedel i retur (hämtorder skrivs). Ett sådant hembesök debiteras istället enligt gällande rutin för hemsjukvårdsavgift utifrån att det har gjorts en ny bedömning.

Hjälpmedel

Risk

Anhörig/patient återlämnar

Leg. personal återlämnar själv

Leg personal skriver hämtorder gratis

Leg personal skriver hämtorder avgift 264 kr

Arbetsstol

 

 

 

X

 

Golvlyft

 

 

 

X

 

Gåbord

 

 

 

X

 

Komfortrullstol

 

 

 

X

 

Mobil hygienstol

 

 

 

X

 

Vårdsäng  

 

 

 

X     HÖS

 

Överflyttningsplattform

 

 

 

X

 

 

Hur debiterar vi hämtningsavgiften?

 • Vi gör notering längst ut till höger på dagjournalen - Hämtning av hjälpmedel 264:-. Markera också datum då hämtorder till Räddningstjänsten registrerades eller det datum då hjälpmedel monterades ner och hämtades av leg personal alternativt rehab- undersköterska.
 • Stäm av att hämtning är utförd innan debiteringsunderlag skickas (titta i websesam). 

 

Om patient vägrar återlämna hjälpmedel:

 • Om patient/anhöriga vägrar återlämna hjälpmedel ska de informeras om att de kommer att ta över det fulla ansvaret för hjälpmedlet. Förskrivaransvaret upphör därmed. Detta innebär att eventuella tillbud eller skador på person och egendom faller helt på brukarens ansvar. Eventuellt restvärde kommer att debiteras patient och det gäller endast individmärkta hjälpmedel. 
 • Förskrivaren måste skriva in i journalen att patienten är informerad att ansvaret för hjälpmedlet inte längre är kommunens. Blankett med denna information finns nedan under dokument.

 

Hur debiterar vi restvärdet av hjälpmedlet?

 • Förskrivare är ansvarig för att hantera ärendet. Vid första kontakt skickas blankett Information ej återlämnat hjälpmedel ut. Hjälpmedelssamordnare informeras samt tar fram restvärde på aktuellt hjälpmedel. 
 • Vill patient fortsatt ha kvar hjälpmedlet så skickas blankett – Information Restvärde ej återlämnat hjälpmedel. Förskrivare kontaktar hjälpmedelssamordnare som skickar underlag till ekonomiavdelning för debitering.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.