Meny

Skånelistan

Skånelistan baseras på slutsatser från Läkemedelsrådets terapigrupper. I bakgrundsmaterial till Skånelistan hittar du orsaker till att vissa läkemedel tagits bort från listan och behandlingsråd, varningar och doseringar.

Rekommenderade läkemedel från Läkemedelsrådet                

Skånelistan baseras på slutsatser från Läkemedelsrådets terapigrupper. Urvalskriterierna för rekommendationerna är i första hand medicinsk dokumentation och beprövad erfarenhet. Från och med 2023 är bakgrundsmaterialet tillgängligt enbart digitalt och kan nås via länk nedan. 

Lakemedel/Skånelistan

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.