Meny

Infusion vid vinterkräksjuka

Vid misstanke om vinterkräksjuka kan möjlighet till medicinsk behandling i hemmet med infusion av vätskeersättning övervägas. Insatsen kan utföras efter bedömning att det är säkert för patienten.

Infusion i hemmet i samband med vinterkräksjuka

Vid misstanke om vinterkräksjuka kan möjlighet till medicinsk behandling i hemmet övervägas för patienter som är inskrivna i hemsjukvården sedan tidigare,  bor i kommunens Vård- och omsorgsboende eller boende enligt LSS. Behandling gäller vätskeersättning i infusion form. Denna hantering minskar smittorisk och skonar de äldre mot miljöombyte och kan därmed bidra till att påskynda tillfrisknande. Ofta räcker det med en kort intensiv behandling för att undvika sjukhusvistelse.

Förutsättningar och krav

  1. Läkare i primärvården/mobilt vårdteam har kontaktats och efter hembesök fattat beslut om intravenös vätskebehandling.
  2. Läkare i primärvården har det medicinska ansvaret (gäller både ordination och uppföljning).
  3. Insatsen ges efter att den omvårdnadsansvarig sjuksköterska, OAS tillsammans med läkare har utfört riskbedömning om insatsen kan utföras på ett patientsäkert sätt (t.ex. utifrån patientens allmänna tillstånd, behov och möjlighet till att insatsen bevakas av personal, personalens kompetens för bevakning av insatsen mm.)
  4. Insatsen utförs på dagtid.
  5. Dokumentation sker på sedvanligt sätt. 

Praktisk hantering

  1. Primärvården kontaktas angående patientens tillstånd enligt sedvanlig rutin.
  2. Ringer-acetat finns på sortimentlista för KBF och beställs till basförråden av ansvariga i adekvat mängd.  

Kommunen använder sina egna droppställningar utifrån ansvarsområde. Dessa finns att hämta i basförråden.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.