Meny

Lifecare HSL (LHSL)

Lifecare HSL (LHSL) är ett verksamhetsstöd som är avsedd att användas för journalföring inom lagrummet HSL av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter i kommuner i Sverige. Programvaran ger stöd för utredning och behandlingsplanering i patientens vårdprocess.

Manualer 

Här hittar du manualer för LHSL

Lifecare vägledning | Rehab.pdf

Lifecare vägledning | Hemgång Rehab.pdf

Lifecare vägledning | Förskrivning.pdf

Lifecare vägledning | HÖS.pdf

Lathund för hela dokumentationsprocessen Kristianstad.pdf

ICF Socialstyrelsen.url

Lathund för EC och omv personal LHSL V2.pdf

LC HSL för EC och omvårdnadspersonal Frågor från 23 feb 2023.pdf

Lathund KVÅ-behandlande Maj 2023.pdf

Lathund KVÅ-utredande Maj 2023.pdf

Stödmanual för dokumentation jourtid (sjuksköterska) Maj 2023.pdf

 

Utbildning 

Här hittar du utbildningsmaterial 

Tyras utb-material del 1 .pdf

Tyras utb-material del 2 .pdf

HSL dokumentation för omvårdnadspersonal v2.pptx

 

Övrig information

Följande rutiner har uppdaterats utifrån övergång till LHSL:

Kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 
Rutinen är uppdaterad med förtydligande att telefonkontak med ssk om patientens förändrade hälsostillstånd behöver ske trots att personalen dokumenterat det i vårdbegäran. 

Akutomhändertagande
Rutinen är uppdaterad med beskrivning av scanning av Infomrormation vid akutbesök in i det nya verksamhetsystemet. 

Delegeringar

  • Rutinen är uppdaterad med text om att i LHSL signeras delegering digitalt av legitimerade och omvårdnadspersonalen och att berörd chef signerar den utskrivna versionen.
  • Det finns en ny delegeringslista för LHSL. Används vid ny delegering efter övergången till LHSL. Överföring av pågående delegeringar från Procapita till LHSL sker i befintlig lista i Procapita. 
  • Dokument Uppgifter som får delegeras är uppdaterad med information om behörighet för delegering för administrering av insulin och subcutana injektioner. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.