Behörigheter

Rutin behörighetstilldelning

Medarbetare som tilldelas behörighet till vårdinformation ges en teknisk möjlighet att ta del av information angående patienter. Detta innebär att möjligheten föreligger att ta del av informationen i patient­journalen för den medarbetare som deltar i patientens vård. De medarbetare som inte deltar i vård och behandling har inte rätt att ta del av denna information. Behörigheten till systemet styrs via användaridentiteten och användarens personliga lösenord.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.