Meny

Blodsockerkontroll

Rutin för blodsockerkontroll

Målsättning/Målvärde

Patientens fysiska och psykiska funktionsnivå avgör blodsockermätningens omfattning. Varje glukosmätning ska ha ett syfte och bör utgå ifrån en frågeställning. Behandling, individuell målsättning och risk för hypo- och hyperglykemi avgör antalet blodsockerkontroller. Det finns inga självklara målvärden för äldre med diabetes. Nedan finns en pdf-blankett att använda beroende på hur ordinationen på provtagningen av blodsockret ser ut.

Blodsockret bör ligga <15mmol/L hos alla äldre för att undvika symtom, men bäst <10 mmol/L före måltid och <13 mmol/L efter måltid. Tillfälligt höga värden <25mmol/L utan symtom behöver oftast ingen akut åtgärd vid typ- 2 diabetes. Riktlinjer för HbA1C är 60-70 mmol/mol.

Omvårdnadsplan bör upprättas i samråd med ansvarig läkare. Upprätta en individuell målsättning för acceptabla blodsockervärden och kontrollintervall.

  • Hyperglykemi har negativ inverkan på kognition, ADL-funktion, vitalitet, initiativförmåga och kan leda till en begränsande trötthet, initiativlöshet och inaktivitet. Sårläkning försämras och infektionskänsligheten ökar. Vid ständigt höga blodsockervärden kan en person med diabetes hamna i ett katabolt tillstånd (kroppen bryter ner sig själv). Blodsocker redan vid 10-20mmol/L och påverkad patient är en akut situation. Observera att hos patienter med typ1(även vid typ- 2!!) kan det finnas en risk att utveckla ketoacidos.
  •  Hypoglykemier ökar risken för falltrauma, kan ge kognitiva störningar, konfusion och bidrar sannolikt till en ökad hjärt-kärl- mortalitet. Symptomen är dessutom svåra att tolka hos många äldre multisjuka. Det bör också uppmärksammas att äldre som tacklar av, äter sämre och går ned i vikt har ökad risk att utveckla hypoglykemi – justera behandlingen.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.