Meny

Diabetes

Diabetesrutin enligt SKL:s vårdprogram "Äldre med diabetes".

Enligt de nationella riktlinjerna har alla patienter med diabetes rätt att få kontinuerlig kontakt med diabetessjuksköterska. Därför bör det även inom den kommunala hälso- och sjukvården finnas sjuksköterskor med specialutbildning i diabetesvård. För att säkerställa patientens rätt till god och säker vård är det av största vikt att förskrivaren har tillräcklig kompetens i diabetesvård och ingående kunskap om de medicintekniska produkter som används.

Inom kommunal hälso- och sjukvård är det oftast vårdbiträde/ undersköterska som efter delegering av sjuksköterska utför insulingivning och blodsockerkontroller. Därför bör miniminivån på kunskapen hos personalen vara det vi idag anser att en diabetespatient själv bör kunna. Undervisning och fortbildning för de olika personalgrupperna är nödvändig för att behålla patientsäkerheten. I Kristianstads kommun är det enbart en usk eller vårdbiträde med så kallad basplats som kan vara aktuella för delegering på administrering av insulin.

För aktuell ordinationshandling på insulin se i HSV handböcker under flik Läkemedelshantering.  

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.