Coronapandemi

Rutiner för hur vi arbetar under pandemin som orsakats av coronavirus, covid-19 (SARS-CoV-2).

Senaste uppdateringarna

I vissa fall kan du hitta mer detaljerad information om vad som är uppdaterat under "Frågor och svar" på respektive sida.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.