Meny

Systematiskt kvalitetsarbete

Syfte med avvikelser är att få reda på brister i verksamhetens kvalitet.  Sammanställningar och analyser av samtliga avvikelser hjälper verksamheten att se mönster och/eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet, samt vidta åtgärder som förhindrar och förbygger brister.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.