Meny

Akut situation rehabpersonal

Beskriver agerande för arbetsterapeut och fysioterapeut i en akut situation, vid suicidnärhet, suicidförsök eller suicid/misstänkt suicid.

Suicidnära patient 

 • Lämna inte patienten ensam
 • Använd ett suicidpreventivt förhållningssätt
 • Lova inte att hålla patientens mående eller planer hemligt 
 • Gör en överenskommelse tillsammans med patient hur ni går vidare tex att patient eller du ringer till närstående eller till den vårdkontakt patient har (ex boendestöd, sjuksköterska, kurator i primärvård eller kontakt inom psykiatrin).
 • Har kund inte hälso och sjukvårdsinsats, kontakta kommunal sjuksköterska för råd och stöd eller akutmottagning vuxenpsykiatri tfn: 044-309 21 38
 • Stanna hos patient till du får återkoppling med beslut om åtgärd
 • Kontakta enhetschef för att ge information och få stöd
 • Tag reda på om patienten har minderåriga barn. Se information gällande barn som anhörig.Vid misstanke om oro att ett barn far illa ska kontakt med Socialtjänsten (Arbete- och välfärdsförvaltningen) initieras.
 • Dokumentera i journal vad som inträffat, den aktuella situationen och vilka åtgärder som har vidtagits.

Suicidförsök 

 • Ring 112 och därefter sjuksköterska, om kund har hälso och sjukvårdsinsats.
 • Stanna hos kund
 • Ta hjälp av annan närvarande personal eller kontakta kollega
 • Påbörja första hjälpen om patienten är medvetslös
 • Stanna kvar till professionell hjälp anländer
 • Kontakta enhetschef för att ge information och få stöd
 • Tag reda på om patienten har minderåriga barn. Se information gällande barn som anhörig.Vid misstanke om oro att ett barn far illa ska kontakt med Socialtjänsten (Arbete- och välfärdsförvaltningen) initieras.
 • Tag reda på om det finns djur i hemmet som patienten inte kan ta ansvar för. Se riktlinje Lex Maja.
 • Dokumentera i journal vad som inträffat, den aktuella situationen och vilka åtgärder som har vidtagits.
 • Ha en dialog med enhetschef om avvikelse skall upprättas eller ifall annan involverad yrkeskategori upprättar avvikelsen.

Suicid/misstänkt suicid 

 • Ring 112 
 • Rör inget eftersom polisutredning kan bli aktuellt
 • Be om hjälp om det finns annan personal i närheten 
 • Kontakta sjuksköterska, om kund har hälso och sjukvårdsinsats
 • Kontakta enhetschef/chef i beredskap för att ge information och få stöd 
 • Tag reda på om patienten har minderåriga barn. Kontakt med Socialtjänsten (Arbete- och välfärdsförvaltningen) ska initieras vid plötsligt dödsfall av vårdnadshavare där minderåriga barn finns.
 • Polis ombesörjer att djur omhändertas
 • Dokumentera i journal vad som inträffat, den aktuella situationen och vilka åtgärder som har vidtagits.
 • Ha en dialog med enhetschef om avvikelse skall upprättas eller ifall annan involverad yrkeskategori upprättar avvikelsen.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.