Meny

Frivilligarbete

Frivilligarbete på Mötesplatser

För att samverka och stärka frivilligarbetarnas inflytande och delaktighet bjuder respektive mötesplats in till regelbundna träffar med frivilligarbetare. Då utvärderas föregående periods planering och aktiviteter samt upprättas planering för kommande aktiviteter. På frivilligträffar bjuder Mötesplatsen på fika eller något lätt att äta

Det är av vikt att ha en tydlig överenskommelse när man är frivillig eller deltagare i de olika verksamheterna. När frivilligarbetaren är aktiv efter överenskommelse, bjuds det på den mat eller fika som serveras vid tillfället. Är den frivillig aktiv i en utflykt betalas mat eller fika med Mötesplatsens betalkort eller mot faktura

Alla frivilliga som har skrivit på frivilligpolicyn bjuds in till den gemensamma årliga frivilligfesten som är Omsorgsnämndens officiella tack till de frivilliga.

Ansvaret för frivilligfesten ligger hos enhetschefen i samråd med omsorgsnämndens ordförande.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.