Meny

Rutin elever

Rutin för elever inom förebyggandeenheten

Rutin elever

Schema för praktikperiod presenteras på hemsidan i juni och november

Utifrån dessa planerar områdena in antal elever och tidsperiod. Med fördel kan eleven rotera i hela verksamheten, även mellan områdena. Involvera gruppen på Östra kommunhuset. Förmedla områdets schema med tider till Ulf eller Mary så fort som möjligt. Företrädesvis 1 september och 1 december

Praktiktidens första måndagsförmiddag tillbringar eleven med Mary för info om verksamhet, tystnadsplikt, Lex Sarah mm.

Elevgruppen sätter ihop en checklista för vad vi har att erbjuda inom den förebyggande enheten.

Denna kan man använda när man är ambassadör och är ute och informerar om vår verksamhet.

Informera om rutin för frånvaroanmälan

Det är ok att avsluta en elev, om det inte fungerar. Givetvis görs detta i samråd med skolan.

Verksamheten bestämmer själv vilka möten eleven kan vara med på. Dock ska de ej vara med på APT.

Diskutera med frivilliga om det är ok för dem att ha ansvar för en elev vid de tillfällen de har aktiviteter.

Uppmana gärna eleven att göra en utvärdering på sin praktiktid. Förslagsvis: Vad var bra, vad kan bli bättre. Gärna skriftligt som vi kan använda oss av områdesvis – för att utvecklas.

För statistik i områdena på vad vi erbjuder genom Mary och vad vi genomför.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.