Meny

Annonsering

Annonsering i Kristianstadsbladet

De aktiviteter som ska annonseras i Kristianstadsbladet under "Det händer idag" är de aktiviteter som inte är ständigt återkommande som exempelvis underhållningar, aktiviteter som inte ligger på fasta dagar. Även när det gäller implementering av nya aktiviteter är det lämpligt att använda sig av "Det händer idag", då under en kortare period.

Aktiviteter som kräver anmälan ska ej annonseras under "Det händer idag".

När månadsbladet är klart läggs de aktiviteterna in i "Det händer idag". Varje Mötesplats har en ansvarig för annonsering.

Det går att själv skriva in annonsen på http://www.kristianstadsbladet.se eller ringa 044-18 55 45.

Om någon aktivitet blir inställd måste telefonkontakt ske med Kristianstadsbladet och den som är ansvarig för "Det händer idag" på telefon: 044-18 55 45.

Övrig annonsering i Kristianstadsbladet ska vara av övergripande art och aviseras till enhetschef av berörd arbetsgrupp. En handlingsplan för annonsering ska finnas fortlöpande och hanteras av enhetschef i samråd med den som sköter annonseringen gentemot Kristianstadsbladet.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.