Meny

Kulturombud Mötesplatser

Rutin för arbetet med kulturombud på mötesplatser.

Genom regelbundna möten arbeta för att samordna kultur/socialt innehåll på Mötesplatserna..

Skriva minnesanteckningar som placeras under: Gemensamt/Myndighetsenheten/Enhet1/bokningar Kultur

Utifrån Omvärldsbevakning, informera och inspirera kring Kultur/socialt innehåll.

I samarbete med kulturombud/Mötesplatser samordna kulturarrangemang på Mötesplatser

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.