Verktyg

Rutiner kring Minneslådor, utställningen "Rent och snyggt" Artotek och andra verktyg

Minneslådor, artotek, konstlådor, bokpaket finns i verksamheten som verktyg för personal att användas för att bidra till det sociala innehållet. Ge tips till samtalsämnen och annat. Sedan 2016 finns ett schema där ovanstående material cirkulerar.

Under innevarande års höst skickas intresse och utvärderings-enkäter till VOBO och Mötesplatser för att utifrån dessa göra en ny planering inför nästkommande års placering av minneslådor och annat.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.