Meny

Andra kulturaktörer

Rutiner kring samarbete med andra kulturaktörer.

Fortlöpande ha diskussioner med Kulturutvecklare inom Kultur & fritidsförvaltningen, med syfte att driva kulturen i äldreomsorgen framåt

Uppsökande verksamhet vid Stadsbiblioteket:

Idag finns ett antal bibliotekarier som arbetar med uppsökande verksamhet, dessa ingår i ett nätverk med Kulturombud/litteratur. Utifrån detta samarbete har Utvecklare av Kultur/socialt innehåll, möten när behov föreligger. T.ex. planering av kompetensutveckling eller annat som berör ämnet.

Regionmuseet

Här har vi en lång tradition kring gemensamma projekt, men också hur kan vi använda de befintliga utställningar som ges här. Träffar som initieras av Utvecklare av Kultur/socialt innehåll men också av Konstpedagog på regionmuseet.

Samarbete med Filmmuseet

Gällande seniorbio-visningarna, möte 2 ggr/år för planering av årets biovisningar i regionmuseets hörsal.

Samarbete med Kristianstads teaterförening

Här finns en arbetsgrupp Kulturombud/teater som 2 ggr /år träffas, för att utifrån det utbud Kristianstads teaterförening har diskuterat vad vi kan ta del av i vår verksamhet.

Musik i Syd och Riksteatern Skåne

Utifrån aktuellt kulturutbud från dessa, har vi gemensamma diskussioner kring hur vi kan använda dessa i vår verksamhet utifrån intresse och budget.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.