Meny

Hantering av privata medel

Här finns en rutin för förvaltningen av privata medel i Kristianstads kommun inom omsorgsnämndens verksamhetsområde.

Person med insats genom omsorgsförvaltningen som inte klarar att på egen hand sköta sin ekonomi - betala räkningar, hantera pengar för dagligt bruk, mm - kan förvaltningen hjälpa med hantering av privata medel enligt dessa riktlinjer, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.